Kategorie

MINIMAG

Mobilne składowanie. Dostarczymy "magazyn" do Ciebie. Łatwo, szybko, tanio i wygodnie!!!www.minimag.pl

Wysyłaj z BOXSHOP!

Proponujemy efektywne rozwiązania przeprowadzkowe. Transport lotniczy, drogowy, morski, pocztowy lub kurierski. Zadzwoń jeszcze dziś. Znajdziemy najlepsza drogę dla Twojej przesyłki!!!

Regulamin dla konsumentów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EBOXSHOP
DLA KONSUMENTÓW

 

I. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresami www.eboxshop.pl oraz www.sklep.boxshop.pl prowadzony jest przez Universal Express Relocations Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. 17 stycznia 45b, 02-146 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000037926, NIP: 522-23-55-172, Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł [Sprzedawca].

1.2. Do kontaktów z Konsumentami udostępniamy: tel: (22) 100 2920 i fax: (22) 100 2929 (czynne w dni powszednie, w godzinach 9:00-17:00), e-mail: office@boxshop.pl

II. Ceny

Wszystkie ceny podane są w polskich złotych, w wartościach netto (dla Klientów biznesowych
i instytucjonalnych) / brutto, zawierających już VAT (dla Konsumentów).

III.      Płatność

Konsument, ma możliwość zapłaty:

a) przelewem na numer konta bankowego podawany w mailu z potwierdzeniem zawarcia umowy, w terminie 10 dni roboczych.

b) poprzez system eCard na końcowym etapie zamówienia.

IV. Odbiór, wysyłka i dostawa

4.1.  Konsument ma do wyboru:

a) odbiór osobisty w biurze, przy ul. 17 stycznia 45b w Warszawie, w godzinach 9:00 – 17:00 w dni robocze – bezpłatnie.

b) dostawę kurierem w cenie 24,60 PLN

4.2. Przesyłki nadajemy zwykle w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania płatności. W przypadku złożenia zamówienia i dokonania zapłaty przed godziną 13.00 w dniu roboczym, dostawa do głównych miast w Polsce tj. Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, będzie miała miejsce następnego dnia roboczego po dniu nadania. W innych lokalizacjach dostawa nastąpi w okresie do 3 dni roboczych od daty nadania.

V. Reklamacje

5.1. Reklamacje prosimy zgłaszać: elektronicznie, na e-mail: office@boxshop.pl lub pisemnie na nasz adres.

5.2. W reklamacji prosimy podać dane niezbędne do identyfikacji Konsumenta i do kontaktu z nim, numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz jej treść.

5.3. Dla ułatwienia kontaktu warto podać również nr telefonu, ale nie jest to niezbędne.

5.4. Reklamacje Konsumentów rozpatrywane będą w terminie 14 dni.

5.5. Konsument może dochodzić swych praw również na zasadach ogólnych korzystając
z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

VI. Ochrona danych osobowych

6.1 Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie www.sklep.boxshop.pl jest Universal Express Relocations Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. 17 stycznia 45b,
02-146 Warszawa).

6.2. Udostępnienie danych osobowych następuje dobrowolnie, ale jest konieczne do realizacji zamówień.

6.3. Dane osobowe wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą przekazywane innym podmiotom.

6.4. Jeśli kupujący wyrazi na to zgodę, dane będą przetwarzane również w celu informowania
o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep.

6.5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

VII.     Prawo do odstąpienia

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych
w Pouczeniu, załączonym do niniejszego Regulaminu.

VIII.   Postanowienia końcowe

8.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

8.2. Odsyłany towar powinien zostać opakowany w sposób wystarczający do ochrony przesyłki przed uszkodzeniami w trakcie transportu.

8.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

8.4. Regulamin obowiązuje w stosunku do umów zawieranych od 01.03.2016 r.

 

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Universal Express Relocations Sp. z o. o., ul. 17 stycznia 45b, 02-146 Warszawa

tel. (22) 100 2920, fax. (22) 100 2929 (czynne w dni powszednie w godzinach 9:00 – 17:00)

mail: office@boxshop.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne ro związanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

Universal Express Relocations Sp. z o. o., ul. 17 stycznia 45b, 02-146 Warszawa

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Objaśnienie: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się
z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie.”

[Motyw 47 preambuły dyrektywy 2011/83/UE]

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat:
Universal Express Relocations Sp. z o. o.

ul. 17 stycznia 45b

02-146 Warszawa
Tel: 22 100 2920 Fax: 22 100 2929
e-mail: office@boxshop.pl

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.